Jutlused

KUULAMISEKS

Jutluse kirjakoht: 2Kr 3:4-6 Kas meil on usaldus Jumala vastu, ja milline see usaldus on? Kas me oleme selle peale kunagi mõelnud? Kogu tänane pühapäev kõneleb meile Jeesusest, kui meie aitajast, kuid kas meie abivajajatena olema ka võimelised ja oskame usalduses Jumala vastu seda abi, mida Tema meile Jeesuses pakub, ka vastu võtta? Paulus...

Jutluse kirjakoht: Hb 9:11-15 Oleme kannatuste ajas, ja see tähendab, et juba peagi on käes suur nädal, milles alates palmipuudepühast näeme Jeesuse maise elu kulminatsiooni. Näeme Jumala päästeplaani täitumist ja teoks saamist, selle tõelisuseks saamist. Selle eel aga on meil tarvis mõelda veel sellele teele, mis eelnes kulminatsioonile. Ja inimlikus vaates on...

Jutluse kirjakoht: Jh 9:1-7,39-41 Paljud nägid, veel rohkemad kuulsid sellest, kuid vähesed olid need, eks uskusid, ja selle toel oma eludes midagi muutsid ja muudavad. Seda tõdemust võiks ju kasutada selles kirjakohas kuuldu kohta, aga samas ka selle vägagi olulise sõnumi kohta meie rahva jaoks, mille ütles reede õhtul välja Tõnis...

Jutluse kirjakoht: Jh 6:48-58 Jeesuse vestlus rahvaga eluleiva teemal on Johannese evangeeliumi kuuendas peatükis oluliselt pikem lõik, kui see, mida lugesime. See lõik on pigem kogu asja kulminatsioon, sest kogu lõik pealkirjaga Jeesus kõneleb tõelisest leivast algab juba selle peatüki 22. salmist. Ja veel enne seda toidab Jeesus 5 tuhandet meest. Loomulikult...

Jutluse kirjakoht: Mt 13:31-33 Näha teksti sisse ja taha, ja seda niimoodi enam ja sügavuti mõista on alati meie jaoks omamoodi väljakutseks, sest kipume me ju ikka inimestena nägema seda, mis silma ees. Nii näeme ka tekstis konkreetseid sõnu ja konkreetseid mõttekilde, tihtilugu hoomamata, mida kuuldud või loetud sõnad meiega teevad. Nii...

Jutluse kirjakoht: 5Ms 31:6-8 Usute te või mitte, aga see lõik 5. Moosese raamatust on evangeelium, rõõmusõnum, mille annab Jumal ise Moosese läbi julgustuseks ja innustuseks Iisraeli rahvale, et julgustada neid ette võtma teekonda, mille lõpule jõudmise ajast ja võimalikkusest tegelikult neil kellegil aimu ei ole, on üksnes usk pääsemisest. Tagantjärgi...

Jutluse kirjakoht: Jl 2:21–27 Täna on Lõikustänupüha, kuid maailm on nõnda palju muutunud, et teadmine viljasaagi lõikuse kunstist on väga valitute privileegiks jäänud. Jah, aiapidajad ka loomulikult koguvad saaki ja talletavad seda, kuid üleüldisemas plaanis tänapäeva inimene ju tegelikult ei tea saagi koristusest suurt midagi. Peamine on vaid, et mingil müstilisel...

Jutluse kirjakoht Am 5:21-24 Mida ootab inimene elult ja mida ootab Jumal inimeste eludest? Need kaks ootust on kindlasti üpriski erinevad, samas aga võiksid või peaksid olema tegelikult kooskõlas, sest üksnes siis saab ju inimene oma eluga täita seda ülesannet ja rolli, mille Jumal inimesele elu andes on andnud. Niisamuti tunduvad olema lood...

Jutluse kirjakoht: Ii 19:25-27 Esmalt jagan teiega täna üht mõttekildu või meenutust, mis meenub mulle ja seostub otseselt Laatsaruse looga, ja pärineb Mika Waltari raamatust „Riigi saladus“, mille keskmes on Suure Reede ja ülestõusmispüha sündmused. Nimelt, on selles teoseski Laatsarus tegelasena olemas, ja vestleb ka raamatu peategelaseks oleva Rooma ülikuga, kes...