Jutlused

Jutluse kirjakoht: 5Ms 31:6-8 Usute te või mitte, aga see lõik 5. Moosese raamatust on evangeelium, rõõmusõnum, mille annab Jumal ise Moosese läbi julgustuseks ja innustuseks Iisraeli rahvale, et julgustada neid...

Jutluse kirjakoht: Jl 2:21–27 Täna on Lõikustänupüha, kuid maailm on nõnda palju muutunud, et teadmine viljasaagi lõikuse kunstist on väga valitute privileegiks jäänud. Jah, aiapidajad ka loomulikult koguvad saaki ja talletavad...

Jutluse kirjakoht Am 5:21-24 Mida ootab inimene elult ja mida ootab Jumal inimeste eludest? Need kaks ootust on kindlasti üpriski erinevad, samas aga võiksid või peaksid olema tegelikult kooskõlas, sest üksnes siis...

Jutluse kirjakoht: Ii 19:25-27 Esmalt jagan teiega täna üht mõttekildu või meenutust, mis meenub mulle ja seostub otseselt Laatsaruse looga, ja pärineb Mika Waltari raamatust „Riigi saladus“, mille keskmes on Suure...

Jutluse kirjakoht: 1Kn 17:1,8-16 Teha midagi Issanda sõna peale, on inimese poolt vaadatuna omamoodi suur julgustükk, sest oleme ju loogika austajatena väga harjunud ikka püstitama eesmärki, koostama plaani ja kui need...

Jutluse kirjakoht: Ii 42:1-6 See Iiobi kahetsus Jumala ees juhib meid täna mõtlema enese läbikatsumisele. Sest ega me ju muul moel ei ole inimestena suutelised jõudma tõelisele patukahetsuseni ja meeleparanduseni. Neid aga...

Jutluse kirjakoht: Js 65:1-3 Me kõik oleme elus kogenud olukordi, kus me otsime midagi. Teame, et oleme selle kindlasse kohta ära pannud ja kui seda asja vaja läheb, siis otsime, sest ei...

Jutluse kirjakoht: Lk 10:25-37 Eks see sama küsimus: „kes siis on mu ligimene?” vaevab ju meidki ikka ja taas, sest iga selgituse juures suudame me inimestena ikka küsida vähemalt kolm küsimust...

Jutluse kirjakoht: Jh 16:23-33 Tänase pühapäeva pealkirjaks on „Südame kõne Jumalaga“, ning ka see kuuldud kirjakoht kõneleb meile selle juures kõige olulisematest, ehk usust ja palvest, millede läbi saab meie, kaduvate inimeste...

Jutluse kirjakoht: Mt 20:1-16 Juba päris mitmeid aastaid on Eestiski jagatud unistuste tööandja tiitlit, ja kui mõelda sarnases kontekstis ka kuuldud kirjakohale, siis esimeste tööliste vaatenurgast vaadates viinamäe isand kohe kindlasti ei...