Koguduse juhtorganid

Nõukogu ja juhatus

NÕUKOGUSSE kuuluvad
alates 18. detsembrist 2017

Hilja Hallaste
Jaanus Lember
Kristel Menning
Aivar Põlda
Eha Ristoja
Kristel Taal
Peeter Treufeld
Lembo Võõsa
Lea Treufeld
Andro Kivistik
Elmar Sarap
Katarina Kaleininkas

JUHATUSSE kuuluvad
alates 8. jaanuarist 2018

Aivar Põlda – juhatuse esimees
Elmar Sarap
Kristel Taal
Helina Viik
Mikk Leedjärv (kuulub juhatusse ametipoolest)