Koguduse juhtorganid

Nõukogu ja juhatus

NÕUKOGUSSE kuuluvad
alates 16. mai 2021

Erko Veltson
Henriette-Solweig Hiiemäe
Lea Treufeldt
Leino Sigijane
Maarika Lember
Marek Mere
Merle Mänd
Tunne-Väldo Kelam
Urve Palo

JUHATUSSE kuuluvad
alates 30. mai 2021

Erko Veltson – juhatuse esimees
Kristel Taal
Henriette-Solweig Hiiemäe
Mikk Leedjärv (kuulub juhatusse ametipoolest)
Külli Suurevälja (kuulub juhatusse ametipoolest alates 1.06.2023)