Laulatus

Mehe ja naise vaheline abielu rajaneb Jumala poolt loomises seatud korrale. “Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja asetas nad elama teineteise kõrval ja vastastikuses armastuses” (1Ms 1:27-28,31). Abielu on abikaasadele nii Jumala kingitus kui ka ülesanne, milles mees ja naine annavad teineteisele ainuõiguse teineteist toetada ja teenida, elada korrastatud seksuaalelu ja kasvatada üheskoos järglasi.

Kiriklikul abielu sõlmimisel tõotavad mees ja naine teineteist armastada ja austada kuni elu lõpuni. Abielu püsimine ja õnn rajanevad abikaasade vastastikusel ennastsalgaval armastusel, mõistmisel, teenimisel, andestusel ja meeleparandusel.

Abielutõotus kehtib kuni abikaasa surmani. Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel abieluliidu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on kirikupoolne tunnistaja ja liidulepingu seaduslikkuse kinnitaja. Lisaks on laulatus eestpalve- ja õnnistamistalitus, millega pruutpaar ja temaga koos laulatusele kogunenud kogudus palub abielutõotuse täitmiseks Jumala õnnistust.

Laulatuse eelduseks on, et mõlemad abiellujad on ristitud ja konfirmeeritud, nad on vallalised ja õigusvõimelised.
Meie koguduse õpetajale on antud Regionaal ministri käskkirjaga riikliku abielu registreerimise õigus. Seega on meie kirikus võimlik üheskoos läbi viia laulatus ja riikliku abielu sõlmimine.

Riikliku abielu sõlmimiseks on vajalik täita abiellumisavaldus ning see tuua vaimuliku kätte maksimaalselt 6 kuud enne ja minimaalselt 1 kuu enne soovitud talituse aega koos riigilõivu tasumist tõendava paberiga.

Riigilõiv palume tasuda järgnevalt:

Saaja: Rahandusministeerium

Konto number:
Swedbank EE932200221023778606
SEB pank EE891010220034796011
Danske Bank EE403300333416110002
Luminor Bank EE701700017001577198

Summa: 30 eurot

Selgitus: RL abielu
Viitenumber: 10294002000011