Jutlused

Jutluse kirjakoht: Mt 25:31-46 Pääs igavesse ellu on vist iga inimese suurim soov! Sest on ju Jeesus tõotanud, et Tema ise läheb meile aset valmistama, ja ongi seda juba ju teinud, ning tuleb...

Kellele peame meie maksu maksma, kui meie oleme taevariigi kodanikud? Umbes nii võiks ju küsida tänase päevateema ja kuuldud kirjakoha valguses. Kuid tegelikkuses on ju maksuküsimus vaid üks väikene osa...

Maa sool ja maailma valgus, tavaliselt kõneldakse selle kirjakoha juures ikka ju sellest, ja eelkõige rõhutataksegi seda, et meie oleme need, ja seeläbi justkui ka omalmoel vastandatakse endid üldsusele, neile,...

Kuidas saaks küll kõige paremini väljendada oma tänulikkust Jumalale!?!?! Nii võib ju tänase päeva kontekstis küsida küll. Ja kui selle küsimuse juurde liita veel ka see kuuldud kirjakoht, siis tundub vastus...

Milline on meie usk? Kas see sarnaneb selle naise usuga, kes tuli variseri majja, või pigem on see sarnane variseri usuga, kelle majas see sündmus aset leidis? Loomulikult me loodame...

“Eks teie tea, et te Jumala tempel olete ja Jumala vaim teie sees elab!” Nii kõneleb Paulus 1 Korintose kirjas, ja mis on Eestis eriti tuntuks saanud helilooja Rudolf Tobiase...

On ju usk ikka ja alati üheks müstiliseks saatjaks inimese teel, sest kuigi me võime olla ühel hetkel oma usus täiesti kindlad, võib sellele järgneda hetk, kus me taganeme, sest...