Hingehoid

Hingehoid on läbi aegade olnud kiriku üheks teenimise vormiks kõige muu kõrval, sest Jumala looduna vajame me inimestena tuge ja abi, et võiksime kasvada Tema armu toel ikka enam ja enam Jumala näoliseks looduks. Teatav hingehoidlik osa on kõigel kirikus jumalateenistusest erinevate talitusteni välja, sest nende kõikide läbi võime me leida kosutust oma hingele, ja kasvada armastuses.

Isegi siis, kui me inimestena ei tea täpselt, mis on hing, ja kuidas on omavahel seotud meie vaim, hing ja ihu, võime me Jumala ligiolu kogedes tunda Jumala rahu enesesse voogamas, kui oleme Tema ligidal, kui alandume Tema ette.

Hingehoid kitsamas tähenduses on vestlemine, peegeldamine ning enese hinges ja elus toimuva vaatamine läbi armastuse prisma, milleks kristlikus kirikus on Jeesuse õpetus ja juhatus. Sest on ju sellise vaatenurga läbi oma elu vaatamine kristlastena meile väga tähtis, sest nii saame anda oma enda panust Jumala ja Tema kingitud elu paremaks tundma õppimiseks.

Kui sul on soov endas ja oma elus, oma hinge asjades kasvada ja paremaks saada, siis igal inimesel on õigus ja võimalus pöörduda koguduse õpetaja poole. Et leida küsimustele vastuseid või vähemasti arutleda võimalike vastuste üle, mida Piibel neile võiks anda. Tavaliselt küll pöördutakse vaimuliku poole mõne murega või elu keerukamal hetkel, kuid hingehoidlik vestlus võib toimuda ka rõõmu jagamiseks, või lihtsalt eneses selgusele jõudmiseks.