Jutlused

KUULAMISEKS

Jutluse kirjakoht: Fl 2:5–11 Jeesuse maisest elust teame, et oli kaks hetke, kus inimesed püüdsid teda kuulutada oma kuningaks. Esimesel korral juhtus see ju siis, kui kolm idamaa tarka tulid tähte järgides Juudamaale, et kummardada vastsündinud juutide kuningat. Ja teine kord on see päev, mil Jeesus sõitis „kuninglikult“ Jeruusalemma. Sel teisel...

Jutluse kirjakoht: Ilm 21:6-7 Need kaks salmi on osa Ilmutuse raamatu 21. peatüki lõigust, mis kannab pealkirja „Nägemus uuest taevast ja uuest maast", ja eks see pealkiri veidikene selgitab meile ka nendes salmides kuuldut. Kuid samas omal moel kehtivad need sõnad juba praegu, sest on ju Jeesuski öelnud, et Tema on A...

Jutluse kirjakoht: Lk 12:35-40 Issanda tulemise ootus! – see on ju suur osa advendi aja olemusest, kuid eelkõige siiski ikka ju jõulude tulemise kontekstis. Kuid tänane II advendi kirjakoht Luuka evangeeliumist paneb meid ju tegelikult mõtlema hoopiski Jeesuse taastulemisele, ja selleks valmistumisele! Olen ennegi küsinud selliselt siin, et kas meie oleksime valmis, kui...

Jutluse kirjakoht: Mt 25:31-46 Pääs igavesse ellu on vist iga inimese suurim soov! Sest on ju Jeesus tõotanud, et Tema ise läheb meile aset valmistama, ja ongi seda juba ju teinud, ning tuleb taas meile järele, et viia meid taevasesse kodusse. Kuid jah, sel ajal, kui meie sinna minek teoks saab, ootab meid...

Kellele peame meie maksu maksma, kui meie oleme taevariigi kodanikud? Umbes nii võiks ju küsida tänase päevateema ja kuuldud kirjakoha valguses. Kuid tegelikkuses on ju maksuküsimus vaid üks väikene osa kodanikuks olemise kohustustest ja õigustest. Ja nii ehk tõusevad esile hoopis Jeesuse sõnad: “Siis on pojad vabad!”...

Maa sool ja maailma valgus, tavaliselt kõneldakse selle kirjakoha juures ikka ju sellest, ja eelkõige rõhutataksegi seda, et meie oleme need, ja seeläbi justkui ka omalmoel vastandatakse endid üldsusele, neile, kes ei ole leidnud usku armastuse Jumalasse. Kuid mida tegelikult Jeesus nende sõnadega öelda tahab?...

Kuidas saaks küll kõige paremini väljendada oma tänulikkust Jumalale!?!?! Nii võib ju tänase päeva kontekstis küsida küll. Ja kui selle küsimuse juurde liita veel ka see kuuldud kirjakoht, siis tundub vastus sellele küsimusele justkui käes olema, kuid selle vastuse tõelisuseks saamine on ikka selle sama taga ju tegelikult kinni, mida ka...

Milline on meie usk? Kas see sarnaneb selle naise usuga, kes tuli variseri majja, või pigem on see sarnane variseri usuga, kelle majas see sündmus aset leidis? Loomulikult me loodame üht, kuid üldjuhul on olukord risti vastupidine sellele, mida loodame!...

“Eks teie tea, et te Jumala tempel olete ja Jumala vaim teie sees elab!” Nii kõneleb Paulus 1 Korintose kirjas, ja mis on Eestis eriti tuntuks saanud helilooja Rudolf Tobiase laulu kaudu, kuid täna Rooma kirja vahendsel ta tuletab meile meelde et tõepoolest, see on Jumala Vaim, mis meid igatüht...