Ristimine

Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: “Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”
Mt 28:18-20

See Jeesuse antud ristimiskäsk on kristlikus kirikus ristimistalituse aluseks. Ristimise kaudu usaldame end Jumala armu hoolde ja selle läbi võetakse inimene vastu kiriku osadusse. Ristimiseks ei ole keegi liiga noor ega liiga vana. Inimest ristitakse kord elus.

Lapse ristimine

Lapse ristimise eelduseks on, et vähemalt üks lapse vanematest on ristitud ja leeritatud, ning lapsel on vähemalt üks leeritatud ristivanem. Laps ristitakse soovitavalt võimalikult peatselt peale sündi elu esimestel kuudel. Kui vanemad või potentsiaalsed ristivanemad on ristimata ja leeritamata, siis tuleks alustada enda ristimisest ja leeritamisest. Tavaliselt toimub ristimine kirikus. Eranditena on võimalik ristida last kodus ja erakorralistel juhtudel haiglas.

Ristimise päeval on sobilik lapsele kinkida rist või mõni muu ese, mis jääks lapsele meenutama ristimispäeva tähtsust ja et ta on Taevase Isa laps.

Täiskasvanu ristimine

Kui vanemad on jätnud lapse ristimata, võib ta tulla iseseisvalt noorena või täiskasvanuna ristimisele. Täiskasvanu ristimine on ühendatud leeriõnnistamisega, millele eelneb leerikool. Täpsemalt leiad infot leerikooli leheküljelt.