Annetused

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
2Kr 9:6-7

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ja sõltumatud ning seetõttu sõltub koguduse majanduslik toimetulek väga otseselt annetajate lahkusest. Koguduse liikmeannetused, talituste annetused ja korjandused jumalateenistustelt moodustavad üle 80% koguduse iga-aastastest sissetulekutest.

Kui sul on soov toetada meie kogudust, et meie saaksime teenida Viimsi rahvast Jumala Sõna ja sakramentidega, ning soovid, et meie kiriku uksed oleks avatud ning soe kirik inimesi vastuvõtmas, siis saad teha oma annetuse koguduse heaks koguduse arveldusarvele.

Liikmeannetus on koguduseliikme järjepidev panus toetamaks oma kodukoguduse elu. Annetuse soovituslik suurus on vähemalt 1% oma sissetulekust ning mõistlik on liikmeannetust teha igakuise püsimaksena koguduse arveldusarvele.

Liige, kes on teinud liikmeannetuse ja osalenud jooksval aastal vähemalt korra armulaual, on koguduse täieõiguslik liige.

Makseselgituse märksõna: LIIKMEANNETUS

Annetus talituse eest on inimesepoolne tänuväljendus, millega toetatakse koguduse jätkuvat toimimist. Annetuse suurus sõltub inimese südametunnistusest ja tänulikkuse mõõdust.

Makseselgituse märksõna: TALITUSE ANNETUS

Kõikidel jumalateenistustel ja teistelgi kirikus toimuvatel sündmusel on võimalik teha anonüümne annetus koguduse heaks pannes oma annetus korjanduskarpi. Lisaks sularahale on meie kirikus võimalik annetada ka makseterminali vahendusel kaardiga.

Korjandusse tehtav annetus on samuti tänuväljendus Jumalale kõige hea eest, mida Tema on lubanud meile siin ilmas osaks saada.

Annetust saad teha kogudusele läbi järgmiste kanalite:

Makse saaja: EELK VIIMSI PÜHA JAAKOBI KOGUDUS
Konto nr: EE872200221011350104

Summa oma parimat äranägemist mööda.

Selgitus vastavalt eespool nimetatud annetuse liigile!

Makse saaja: EELK VIIMSI PÜHA JAAKOBI KOGUDUS
Konto nr: EE487700771002866911

Summa oma parimat äranägemist mööda.

Selgitus vastavalt eespool nimetatud annetuse liigile!

Sularahas on võimalik kirikus annetust teha seda korjanduskarpi pannes.

Juba ajalooliselt on korjanduskrap või ka kirst asunud kiriku ukse juures, et kirikusse tulija saaks juba kirikusse sisenedes oma ohvrianni Jumalale anda.

Paberist ja metallist raha ei ole meil alati kaasas, kui kiriku uksest siseneme, kuid enamasti on ikka ju kaasas mõni pangakaart. Nii on ka meie kirikus olemas kaardimakse terminal, et ka need, kel sularaha kaasas ei ole, saaksid oma annetust siiski teha.

Terminalil on viipemakse võimalus kuni 25 eurose annetuseni.

Pangalinke esilehel ja otseannetamise akent pakub MAKSEKESKUS

(SWEDBANK, SEB, LUMINOR, LHV, COOP PANK, POCOPAY)

 

 

Lisades nimeliste annetuste puhul makse selgituse lahtrisse oma isikukoodi saad riigilt tagasi tulumaksu tehtud annetuse summalt. (Eraisikust annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata tehtud annetused (mitte rohkem kui 5% sama maksustamisperioodi tulust). Tulumaksuseaduse §27 lõiked 1 ja 3)

Ettevõtte tehtud annetused kogudusele on samuti maksuvabad juhul kui annetuse kogusumma ei ületa 10% annetaja eelmise kalendriaasta kasumist või 3% sama kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summast, so 3% summast, mis on palga ja sarnase maksena välja makstud. (Tulumaksu-seaduse §49 lõige 2)

Suur tänu lahkele annetajale!