Annetused

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
2Kr 9:6-7

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ja sõltumatud ning seetõttu sõltub koguduse majanduselu ja toimetulek väga otseselt annetajate lahkusest. Koguduse liikmeannetused, annetused talituste eest, ja korjandused jumalateenistustelt moodustavad üle 80% koguduse iga-aastastest sissetulekutest.

Kui sul on soov toetada meie kogudust, et meie saaksime teenida Viimsi inimesi Jumala Sõna ja sakramentidega, ning soovid, et meie kiriku uksed oleks avatud ning soe kirik inimesi vastuvõtmas, siis saad teha oma annetuse koguduse heaks koguduse arveldusarvele Swedbangas.

Makse saaja: EELK VIIMSI PÜHA JAAKOBI KOGUDUS
Konto: EE872200221011350104
Selgitus: Annetus koguduse heaks (Liikmeannetuse puhul Nimi liikmeannetus)

Kui lisad selgituse lahtrisse oma isikukoodi, siis on sul võimalik tagasi saada riigilt tulumaks tehtud annetuse summalt. (Eraisikust annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata  EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudusele tehtud annetused (mitte rohkem kui 5% sama maksustamisperioodi tulust). /Tulumaksuseaduse §27 lõiked 1 ja 3/.)

Ettevõtte poolt tehtud annetused EELK Viimsi Püha Jaakobi on samuti maksuvabad juhul kui annetuse kogusumma ei ületa 10% annetaja eelmise kalendriaasta kasumist või 3% sama kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summast, so 3% summast, mis on palga ja sarnase maksena välja makstud. (Tulumaksu-seaduse §49 lõige 2)

 

Suur tänu lahketele annetajatele!