Oreli ehitus

Oreli ehituse jaoks on 29. novembri 2017 seisuga kogutud 160009 eurot. Vajalik kogusumma on 173409 eurot.

Oleme alustanud ettevalmistusi oma kiriku oreli ehitamiseks, et aastal 2017, mil tähistame kiriku pühitsemise 10. aastapäeva, võiks meie kirikus kõlama saada oreli helid. See on suur ja mahukas ettevõtmine, kuid üheskoos paljude heade inimeste ja Jumala abiga suudame seda kindlasti selle teoks teha.

Igalühel on soovi korral võimalik toetada oreli ehitust ksutades kolmel alljärgnevat võimalust:

1.

Soetades NIMELISE ORELIVILE enda nimele, või mõnele  kallile inimesele kingituseks või mälestuseks, või hoopiski mõne tähtpäeva meenutuseks.

Kõik nimeliste vilede omanikud jäädvustatakse kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile kohta väljastab kogudus viletunnistuse, millel kirjas, milline vile on konkreetse isiku poolt kirikule annetatud.

SOETA VILE >>>

2.

Tehes lihtsalt annetuse vastavalt oma soovile ja võimalusele

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse arveldusarvele,

IBAN EE622200221063876733

Swedbank’as.

3.

Osaleda orelitoetuskontsertidel või teistel oreli ehitamise toetuseks toimuvatel sündmustel, ning seal toimuvatel korjandustel oma panust andes.