Kirikus toimub

Teisipäev 20. aprill
 • 19:00 - Katoliku missa

  Jääb ära seoses kehtestatud piirangutega!

Pühapäev 25. aprill
 • 11:00 - Jumalateenistus armulauaga

  Ülekanne koguduse Facebooki lehel

Teisipäev 27. aprill
 • 19:00 - Katoliku missa

  Jääb ära seoses kehtestatud piirangutega!

Pühapäev 2. mai
 • 11:00 - Jumalateenistus armulauaga

Näitus kirikus

Kogudusele on võimalik annetada läbi mobiilse rahakoti rakenduse mTasku skanneerides sellega juuresolevat QR-koodi.

Täpsem info rakenduse seadistamise kohta leiad aadressilt www.mtasku.ee

UUDISVOOG

Jeesus Hea Karjane ... Vaata veelVaata vähem

Postitatud 18. apr. 2021 - 11:00  ·  

Vaata Facebookis
Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad sind üles täna palvetama:Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: „Rahu teile!“ (Jh 20:26).Ta tuli nende rahutute, segaduses olijate juurde. Ta ei jätnud neid. Ta ju tunneb meid – inimlapsi – ja teab, kuidas mõned meist end suudavad suurepäraselt üles kruvida, olla omaenese ja lähedaste närvide parimad rikkujad. Tema tuli ja tuleb ikka ja jälle, toob lahenduse ja rahu. Augustinus on öelnud, et rahutud on meie südamed, kuni nad leiavad rahu Jumalas. Tema on meid loonud. Tema tunneb ja teab meid meie olemuse äärteni ja ka seda, kuidas me leiame rahu.Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli. Paljud uksed on lukus ja südamed ka. Nii tundub turvalisem. Nii isegi soovitatakse. Keerake uksed lukku – ka kirikute ja kodude uksed lukku, hoidke teistest eemale. Lukustatud uksed aitavat viiruse levikut tõkestada. Kuid me teame, et halbade mõtete eest see meid ei kaitse. Need tulevad läbi traadi ja õhu. Hirmu külvavad mõtted, rumalad mõtted, mis viivad rahu, teevad vastuvõtlikuks haigustele, hävitavad närvisüsteemi, ajavad hulluks. Õnneks ei peata lukustatud uksed ka Teda, kes võib tuua rahu, rõõmu ja tervist, tervendavaid, ülesehitavaid mõtteid. Tema tuli ja seisis kõikide keskele. Ta ei võtnud mõnda tublimat, korralikumalt käitunut eraldi kõrvale ega suhelnud teiste meelehärmiks vaid temaga. Ei, ta kirjutab: „Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele.“ Nii sünnib ka täna. Ta tuleb meie keskele, kõneleb meiega, ei teata ühelegi: „Sina ära neid mõtteid loe, seda palvet palu, sest sinuga pole mul enam millestki rääkida. Vaata, milline sa oled, mida sa oled teinud ja tegemata jätnud!“ Ei, Tema seisab meie kõikide keskele, on sama kaugel sinust, kes sa loed neid ridu, palud seda palvet Torontos, kui ka sinust, kes loed ja palud seda Toris või Tallinnas. Ta ei tule selleks, et meid süüdistada. Seda teeb meie südametunnistus. Seda teevad teised inimesed. Seda teeb hingevaenlane. Neid, kes sellega tegelevad, on juba piisavalt. Tema tuleb ja soovib meile Rahu. Seda me vajame ja Temal on seda palju – igavesti palju, lõputult – ja kui me seda Temalt vastu võtame, muutume meiegi rahutoojateks, oskame minna läbi lukustatud uste, läbi paksude müüride, mille inimesed on oma tundlike hingede ümber ehitanud.Palugem täna koos Assisi püha Franciscusega, mehega, keda Kristusega kohtumine, Tema armastuse ja halastuse mõistmine totaalselt muutis:Issand, muuda mind oma Rahu saadikuks.Sinna, kus on vihkamine, luba mul külvata Armastust;kus ülekohus, luba mul külvata Andestust;kus on lahkhelid, luba mul külvata Üksmeelt;kus kahtlus, luba mul külvata Usku; kus eksimus, luba mul külvata Tõde;kus meeleheide, luba mul külvata Lootust; kus kurbus, luba mul külvata Rõõmu;kus pimedus, luba mul külvata Valgust;Issand, anna mulle jõudu lohutada enam teisi, kui otsida ise lohutust; mõista enam teisi, kui oodata ise mõistmist;kinkida teistele enam armastust, kui mulle endale osaks saab.Sest öeldud on: „Teistele andes me saame ise;teistele andestades saame oma patud andeks; surres sünnime igavesele elule.“Issand, me isand, tule meie juurde ja kõigi meie armsate juurde ja too meile oma rahu, tervenda meid, julgusta meid, õnnista meid ja too rahu sellesse rahutusse maailma! Aamen.Palve on koostanud EELK Tallinna praostkonna praost ja Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu. ... Vaata veelVaata vähem

Postitatud 18. apr. 2021 - 8:30  ·  

Vaata Facebookis
Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad sind üles täna palvetama:Armuline Jumal, me täname Sind, et võime Sinule igal oma elupäeval loota ja Sinuga oma eluteed käia. Sinu kätte, Issand, usaldame oma rõõmud ja mured, oma armsad ja lähedased, oma kätetöö ja tervise. Mõtleme palves kõigile neile, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku viirusega. Issand, anna tarkust valitsuse liikmetele, et selle pandeemiaga kaasnevad probleemid leiaksid lahenduse. Anna uut rammu meditsiinitöötajatele, et olukord saaks kontrolli alla. Anna nakatunutele jõudu viirusega võidelda ja too rahu kõigi haigete lähedaste südamesse. Vaata oma armuga kõigi peale, kes on kaotanud töö ja kes tunnevad hirmu tuleviku ees. Hoia kõiki peresid ja aita, et vanemate ja laste omavahelised suhted oleksid kantud armastusest ja hoolimisest. Anna jõudu, et koduõpperaskused saaksid ületatud, et lapsed omandaksid vajalikud teadmised ning vanemad oskaksid oma lapsi nende õpingutes toetada.Taevane Isa, Sina oled Jeesuse Kristuse läbi surma võitnud ja kutsunud meid oma riiki. Aita meid, et me Sinu Poega järgides ja Temale oma lootust pannes käiksime teel, mis viib meid igavesse ellu. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.Palve on koostanud EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal. ... Vaata veelVaata vähem

Postitatud 17. apr. 2021 - 8:30  ·  

Vaata Facebookis

Teenistuste ülekanded

 • Jutluse kirjakoht: Jh 6:48-58 Jeesuse vestlus rahvaga eluleiva teemal on Johannese evangeeliumi kuuendas peatükis oluliselt pikem lõik, kui see, mida lugesime. See lõik on pigem kogu asja kulminatsioon, sest kogu lõik pealkirjaga Jeesus kõneleb tõelisest leivast algab juba selle peatüki 22. salmist. Ja veel enne......

 • Jutluse kirjakoht: Mt 13:31-33 Näha teksti sisse ja taha, ja seda niimoodi enam ja sügavuti mõista on alati meie jaoks omamoodi väljakutseks, sest kipume me ju ikka inimestena nägema seda, mis silma ees. Nii näeme ka tekstis konkreetseid sõnu ja konkreetseid mõttekilde, tihtilugu hoomamata, mida......

 • Jutluse kirjakoht: 5Ms 31:6-8 Usute te või mitte, aga see lõik 5. Moosese raamatust on evangeelium, rõõmusõnum, mille annab Jumal ise Moosese läbi julgustuseks ja innustuseks Iisraeli rahvale, et julgustada neid ette võtma teekonda, mille lõpule jõudmise ajast ja võimalikkusest tegelikult neil kellegil aimu ei......

 • Enamuse inimeste harjumuseks on enne koduuksest väljaastumist peeglisse vaadata, sest tuleb ju veenduda, et välimuses on kõik just nii nagu soovime. Loomulikult on selleski harjumuses erisusi – kes he...

 • Soov ja püüd paremaks saada on peidus iga inimese hinges. Tulemuseni selles osas jõuavad aga üksnes need, kes on võimelised kohanema – need, kes on valmis muutuma ja oma käitumist korrigeerima, ennast...

 • See tore suvine aeg, kus päevad on pikad ja aega küll, hakkab vaikselt mööda saama, nii avastamegi õhtuti, et päike on juba loojunud, kui õhtused uudised algavad, ning tuleb hakata taas elama kalendri...