Viimsi Püha Jaakobi Kogudus

Viimsi Püha Jaakobi kogudus on üks Eesti noorimaid luterlikke kogudusi. Esimene jumalateenistus peeti üheskoos 5. märtsil 1994. aastal Püünsi koolimajas ning 13. novembril 1994 toimus koguduse asutamis koosolek ning EELK Konsistooriumi 6. detsembri 1994 otsusega võeti EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus vastu Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse.

Kogudus on rajatud Viimsi poolsaare läänekaldale, kus elab suur osa Viimsi valla elanikest, kuid kus puudus tolle ajani kogudus ja kirik. 2007. aasta Jaagupipäeval 25. juulil pühitseti Viimsi Püha Jaakobi kirik, mis on püstitatud merel hukkunute mälestuseks ja tänuks pääsenute eest.

Jumalateenistused meie kirikus toimuvad igal pühapäeval ja kõikidel suurematel kirikupühadel algusega kell 11.00 Viimsi Püha Jaakobi kirikus, Nurme tee 2. Lisaks toimuvad iga kuu esimesel pühapäeval algusega kell 13 armulauaga jumalateenistused Rohuneeme kabelis ning iga kuu viimasel kolmapäeval kell 14 jumalateenistused Rannapere pansionis. Igal neljapäeval (v.a. juuli- ja augustikuu) toimuvad meie kirikus õhtul kell 18 ka armulauaga palvused.

Koguduses tegutseb kammerkoor. Korraldatud on mitmeid kirikukontserte ja erinevaid üritusi, et teenida Viimsi inimesi, nagu Vabariigi aastapäeva perepäev, Merel hukkunute mälestusrännak, Viimsi kirikupäev jne. Uus kirikuhoone võimaldab jätkata tööd kogukonna vaimsel teenimisel. Meie parimad kaastöö partnerid on Viimsi Vallavalitsus, Rannarahva muusem jt.

Koguduses on pea 700 liiget kellest aktiivsemaid on umbes 130 inimest.

Meie kogudust võib iseloomustada kui noort ja avatud kogudust üha arenevas ja kasvavas kogukonnas. Me soovime anda endast parima, et teenida kõiki viimsilasi.