Viimsi Püha Jaakobi Kogudus

Viimsi Püha Jaakobi kogudus on Eesti noorte luterlikke koguduste hulka kuuluv kogudus. Esimene jumalateenistus peeti üheskoos 5. märtsil 1994. aastal Püünsi koolimajas ning 13. novembril 1994 toimus koguduse asutamis koosolek ning EELK Konsistooriumi 6. detsembri 1994 otsusega võeti EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus vastu Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse.

Kogudus on rajatud Viimsi poolsaare läänekaldale, kus elab suur osa Viimsi valla elanikest, kuid kus puudus 1990-ndate aastate keskpaigani luterlik kogudus ja kirik. 2007. aasta Jaagupipäeval 25. juulil pühitseti Viimsi Püha Jaakobi kirik, mis on püstitatud merel hukkunute mälestuseks ja tänuks pääsenute eest.

Jumalateenistused meie kirikus toimuvad igal pühapäeval ja kõikidel suurematel kirikupühadel algusega kell 11.00 aadressil Nurme tee 2. Lisaks toimuvad iga kuu esimesel pühapäeval algusega kell 13 armulauaga jumalateenistused Rohuneeme kabelis (Kalmistu tee 17, Rohuneeme) ning iga kuu viimasel kolmapäeval kell 14 jumalateenistused Rannapere pansionis.

Koguduses tegutseb kammerkoor, toimuvad regulaarsed kunstinäitused, palju erinevaid kirikukontserte ning muid sündmusi, et teenida Viimsi inimesi. Meie parimad kaastöö partnerid on Viimsi Vallavalitsus, Rannarahva muusem, Rannapere Pansionaat, Viimsi Päevakeskus, Viimsi Huvikeskus jt.

Koguduse hingekirjas on pea 800 liiget kellest aktiivsemaid, ehk neid, eks toetavad kogudust oma annetusega igal aastal, on kokku umbes 160 inimest.

Meie kogudust võib iseloomustada kui noort ja avatud kogudust üha arenevas ja kasvavas kogukonnas. Me soovime anda endast parima, et teenida kõiki viimsilasi. Sest iga inimenese hing vajab hoolt ja hoidmist, selles soovime Jumala abiga ikka oma panust anda.