Matus

Kõik kristlased – nii elavad kui surnud – kuuluvad kokku ja moodustavad üheskoos Jumala rahva ruumi ja aegu ületava osaduskonna. Kristlasi ei saa lahutada oma Issandast miski, isegi mitte surm (Rm 8:38).

Kristlik matusetalitus on hüvastijätt lahkunuga lootuses kord Taevases kuningriigis taas näha. Matusel palutakse rahu lahkunu hingele ning tröösti ja lohutust leinajatele Jumalalt, meie Loojalt.

Matuse talitusega seonduvaid traditsioone on Eestimaal väga palju ja need erinevad piirkonniti väga palju. Traditsiooniliseks matuseks võib pidada matust, mis hõlmab endas kodunt ära saatmist, matuseteenistust kirikus ning muldasängitamist kalmistul. Kuid tänapäeva kiiretempolises maailmas ja eelkõige Tallinna piirkonnas on laialt levinud ka tuhastamis matused, kus siis peetakse talitus krematooriumis ning hiljem on võimalik urni mulda sängitamise talitus.

Matusetalitus peetakse vastavald omaste soovile ja võimalustele.