Author: Mikk

Sekulaarses maailmas on väga omaseks saanud arusaamine, et uskumine on sügavalt isiklik asi – kas inimene teeb seda või mitte, on tema vaba valik. Nii kaasneb sellega ka arusaamine, et usust kõnelemine ja selle kuulutamine ei ole tervitatav. Samas olukorras, kus maailm ja ka üha enam sekularisee-...

Teadlaste enneolematud avastused gravitatsioo- nilainete olemasolu osas, inimese mõttemaail- ma kasvamine, looduses ja maailmas toimuv – kõik need on näiteks ja märgid sellest, kui vähe me tegelikult inimmõistusega saame maailma, universumeid ja nende olemust mõõta ja mõista. Igal pool on eluvägi, mis kannab ka inimest, kes...

See on küsimus, mida inimene ju aeg-ajalt ikka esitab, kui ta ei mõista teise käitumist või kui miski on valus ja vastukarva. Aga samas, kui küsida seda enda käest, siis paneb see hoopis mõtlema sellele, millises olukorras mina hetkel olen, missuguses maailmas ma elan, mida...

Jõulud ongi taas ukse ees! Aeg on nad tuppa lasta ja nii on aeg lubada südamesse hingevalgust, mis juhataks meie teed ikka lähemale taevastele radadele. Ja kuigi kõneldakse hingevalgusest, siis võib meie hinges peituva kohta vaid ülekantud tähenduses ju öelda valgus, sest ei põle meie südames...

Kellele peame meie maksu maksma, kui meie oleme taevariigi kodanikud? Umbes nii võiks ju küsida tänase päevateema ja kuuldud kirjakoha valguses. Kuid tegelikkuses on ju maksuküsimus vaid üks väikene osa kodanikuks olemise kohustustest ja õigustest. Ja nii ehk tõusevad esile hoopis Jeesuse sõnad: “Siis on...

Arvamusi on palju, kuid tarku lahendusi mitte! Sõpru on palju, kuid ikka tunneb süda end üksikuna! Kiirust on palju, kuid aega napib alati! Raha on palju, kuid inimlikkust mitte! Lõbu on palju, kuid rõõmu napib ka! Mõtteid on palju, kuid tõe tunnetamist mitte! Lampe on palju, kuid hingevalgust mitte! Müra on palju,...

Maa sool ja maailma valgus, tavaliselt kõneldakse selle kirjakoha juures ikka ju sellest, ja eelkõige rõhutataksegi seda, et meie oleme need, ja seeläbi justkui ka omalmoel vastandatakse endid üldsusele, neile, kes ei ole leidnud usku armastuse Jumalasse. Kuid mida tegelikult Jeesus nende sõnadega öelda tahab?...

Kuidas saaks küll kõige paremini väljendada oma tänulikkust Jumalale!?!?! Nii võib ju tänase päeva kontekstis küsida küll. Ja kui selle küsimuse juurde liita veel ka see kuuldud kirjakoht, siis tundub vastus sellele küsimusele justkui käes olema, kuid selle vastuse tõelisuseks saamine on ikka selle sama taga...

Vahel on tunne, et kõik justkui pudeneks koost, laguneks laiali ja kaoks käest. Sellist olukorda oleme me igaüks kindlasti kogenud ja see tunne ei ole just kõige meeldivam tunne, mida tunda. See on teadmatuse tunne tuleviku ees, kohati ehk isegi hirm ja kartus, et minu...

Milline on meie usk? Kas see sarnaneb selle naise usuga, kes tuli variseri majja, või pigem on see sarnane variseri usuga, kelle majas see sündmus aset leidis? Loomulikult me loodame üht, kuid üldjuhul on olukord risti vastupidine sellele, mida loodame!...