Rõõm, mis valgustab hinge!

Rõõm, mis valgustab hinge!

Jõulud ongi taas ukse ees! Aeg on nad tuppa lasta ja nii on aeg lubada südamesse hingevalgust, mis juhataks meie teed ikka lähemale taevastele radadele.

Ja kuigi kõneldakse hingevalgusest, siis võib meie hinges peituva kohta vaid ülekantud tähenduses ju öelda valgus, sest ei põle meie südames ükski lamp ega tuli, vaid meie süda leiab valgustust rahus ja rõõmus, mida meie igaühe hing igatseb ja otsib.

Igikestev, vähemasti inimeste jaoks on küsimus, et mis olen ma elus õigesti teinud, ja millega eksinud, ja nii püüdes leida vastust sellele küsimusele kaotamegi ära rahu oma südamest, sest ikka ju kipuvad sinna kahtlused ja hirmud, et “äkki oleks ikka pidanud teisiti”.

Ja see valgus, millest Piiblis meile jõululoos kõneldakse, see valgus, mis jõuluööl maailmale paistis, on Jumala valgus, mis valgustab iga inimese hinge, kes usub. See on valgus, mis võib täita inimese südame sõltumata küsimusest, mis olen õigesti või valesti teinud, see toob rahu südamesse, kui vaid süda sellele avada.

Vanas-Testamendis leidub palju prohvetite ütlemisi Messia, ehk Päästja tulemise kohta, ja nii ootasid juudid poliitilist juhti, kes tuleks ja päästaks nad võõra võimu käest. Tundub, et ka tänapäeva maailmas me ootame, ootame, et keegi tuleks ja viiks kõik halva ja kurja maailmast minema, et meie rahulike ja rõõmsatena elada saaks oma heas olemises. Kuid samas ikka upitame end, naeruvääristame teisi ja tegelikult väga nagu ei adu, mis meie ümber tegelikult toimumas on.

Selles mõttemaailmade sõjas, millel on nii füüsilisi, virtuaalseid, kui psühholoogilisi külgi, ja mille juurde püütakse kangesti religioonide silte kleepida, sest uskumine on ju üks tundeid puudutav teema, on meil vaja leida seda sama hingevalgust, mille osaliseks inimkond jõuluööl sai, kuid mille olemus ja väärtus on meie jaoks varjule jäänud, või sootuks kaduma läinud.

Arm ja andeks andmine, lunastus ja õnnistus on need jumalikud annid, millest iga inimene võib osa saada, kui ta vaid suudab uskuda, ja uskuda südamest. Üksnes siis, kui on usk ja selged veendumused inimesel, üksnes siis võib inimene neist jumalikest andidest tõeliselt osa saada, ja nii võib jõuda see hingevalgus ka inimhinge kõige sügavamatesse soppidesse, et puhtaks teha kõik.

Nii nagu armastus ja hoolimine on valguseks inimsuhetes, nii on armastus ja austus Jumala vastu valguseks meie jumalasuhtes, ja kõik see kokku annab tõelise valguse ja soojuse inimese südamesse nii, et kõrvale võib isegi jääda vastuse otsimine sellele igikestvale küsimusele. Siis on jõudu ja väge vastu seista kõigele kurjale, ning kõik rumaluski võib kõrvale jääda.

Jumala valgus on see, mis on tulnud jõuluööl inimeste keskele, tõeline armastus on saanud jeesuslapses inimeseks tõestamaks ka kõige kalgimale inimsüdamele, et armastus on üle kõige, ja võidab kõik! Seda on vaja üksnes uskuda, siis sünnivad imed ja südames on rahu.

Soovin Sulle rahulikku ja rõõmsat jõuluaega, ja et tõesti see tõeline hingevalgus leiaks meie igaühe südames paiga, et teha head ja rõõmustada meid!

Mikk Leedjärv
Viimsi Jaakobi kiriku vaimulik