Karid elumeres ja majakad kaldal

Karid elumeres ja majakad kaldal

Vahel kõneldakse elust, kui merest, millel meie inimestena sõidame ja seikleme. Mõni meist on kiirpaat, mis lõikab end läbi lainete ja mõni purjekas, kes rahulikult liugleb lainetel. Kuid sõltumata meie olemusest on ikka selles meres karisid, mis meid ohustavad. Ei ole vahet, milline on veesõiduk, kui see põrkub kariga, on ikka kannatajaks laevuke.

Ja eks meie eludeski on palju karisid, millest me soovime mööda saada, mida püüame me vältida. Kuid mis aitab ühel inimesel leida teed karidest mööda?

Merenduses on selleks majakad, tuletornid, mis tähistavad ohtlike kohti, suuremaid karisid ja näitavad juba kaugelt, et tuleb eemale hoida. Samas on majakad ka meremärgid mis nii mõneski paigas näitavad mere lainetel seiklejale, et maa on lähedal. Nii on ühel lihtsalt tulel mitu ülesannet, näidata koduteed ja samas ka hoiatada, et randumine võib ohtlik olla.

Inimese elumeres aga on palju keerulisem leida neid asju, mis oleks meile majakad. Mis hoiataks meid karide eest, kuid mis näitaks meile kätte kalda, kus võime ka tormivarju leida.

Juba inimsoo algusaegadest peale on olnud inimeste jaoks majakaks elumerel religioon. See on olnud vahendiks ja võimaluseks elada oma elu selliselt, et ei põrkutaks karidele, kuid samas on andnu see sihti paljudele eludele, mis muidu suurtes lainetes oleksid hukkunud.

Veetsin pool aastat maakera teisel küljel, kuid seal Põhja-Ameerika mandri läänekaldalgi on mereääres täpselt samuti majakad ja samamoodi otsivad inimesed seda, mis võiks olla majakaks nende elus. Meie siin Eestimaal arvame sageli, et kusagil kaugel maal on elu parem ja lihtsam, kui siin, kuid tegelikkuses varitsevad karid inimest igal pool, kui inimene ei oska leida abi. Kui puudub selge siht ja oskus lugeda märke oma elumerel siis on karidele sattumise võimalus väga suur.

Seepärast on ikka endiselt oluline inimeste jaoks religioon, sest ka tänapäeval võib selle kaudu leida abi elumere lainetega toime tulemiseks. Põhi väärtused religioonides on olnud läbi aegade ühed ja need samad ja on aidanud paljusid inimesi hoiduda karidest eemale. Vaatamata sellele tikub ikka pähe mõte sellest, et tänapäeva inimene ei vaja abi. Arvame, et meil on moodsad navigaatorid, mis viivad meid poole imeväel kohale, kuid kui torm liig võimsaks kasvab siis sellised moodsad abilised kipuvad kiirelt järgi andma. Siis ei tea me, kus on maa ja kus on kaljud. Kui aga näeme mõnd majakat, siis tekib taas selgem pilt, kuhu tasub sõita ja kuhu mitte.

Majakad on väga olulised abilised igale inimesele elu merel seilates, ja oskus neid märgata annab tihti ka oskuse ohtudest eemale hoida.