E-poest ostmise tingimused

 

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja www.viimsijaakobikirik.ee asuva annetuskeskkonna  (e-pood) omaniku EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vahel (edaspidi  Viimsi Jaakobi Kiriku) vahel. Tingimused reguleerivad Viimsi Jaakobi Kiriku nimelise orelivile soetamisel tekkivaid õigussuhteid.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Viimsi Jaakobi Kiriku e-poe vahendusel annetuste tegemise õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 E-poes tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

2. Hind

2.1. Kõik toodete hinnad e-poes on eurodes.
2.2. Annetajal on õigus tehtud annetuse eest saada tagasi tulumaksu määr vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

3. Maksetingimused, toodete eest tasumine

3.1 Kliendi poolt e-poe vahendusel soetatud  nimelise orelivile eest tuleb tasuda kogu valitud toote maksumus. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud e-poest ostmise tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

3.2 E-poes määratud summa tasumine toimub ülekandega Swedbank, SEB, Nordea, Dankse, LHV või Krediidipank internetipanga vahendusel.Vahetult pärast ülekande või kaardimakse sooritamist peab klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“.

4. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

4.1. E-poest soetatud nimelised oreliviled ei kuulu annulleerimisele/tagastamisele ja tasutud summa Kliendile tagasi maksmisele.

 5. Kauba kättesaamise tingimused

5.1.Ost loetakse sooritatuks kui vastav kinnitus on saadetakse kliendi poolt valitud e-posti aadressile.

5.2.Soovi korral väljastab kogudus kliendile ka nimelise tunnituse. Tunnistuse kätte saamise aluseks on kinnituse e-mail.
Viletunnistus valmib kuni 5 tööpäeva jooksul. Kui tunnitus on valmis, saadetakse kliendile vastav e-mail. Tunnistuse kätte saamise aeg tuleb kliendil kokku leppida telefoni +3726075070 või E-posti viimsi@eelk.ee teel. Tunnistuse kätte saamise koht on:

EELK VIIMSI PÜHA JAAKOBI KOGUDUS
Nurme tee 2, Pringi küla, Viimsi vald,
74011 HARJUMAA

6.Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus

6.1. E-poe Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete (ees-ja perekonnanimi, e-mail, telefon) töötlemiseks.

6.2.E-poes tellimuse ja annetuse sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. Viimsi Jaakobi Kirik ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooletele ilma Kliendi nõusolekuta.

7.Muu

7.1. Kliendi ja Viimsi Jaakobi Kiriku vahel e-poe vahendusel toodete tellimise ja soetamisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või  Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Andmed

EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus

Reg.nr: 80209820

Nurme tee 2, Pringi küla, Viimsi vald,
74011 HARJUMAA
+3726075070
viimsi@eelk.ee
www.viimsijaakobikirik.ee