2021. aasta alguses toimuvad korralised koguduste juhtorganite valimised kogu Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Nii ka Viimsi Püha Jaakobi koguduses. Valimisperioodiks on 4 aastat, nii et nendel valimistel saab meie kogudus suuna ja eestvedajad aastani 2025.

Kogudus on juriidilises vaates organisatsioonina vägagi sarnane mittetulundusühinguga, ehk siis liikmeskond valib enda hulgast nõukogu ja nõukogu omakorda juhatuse. Ning nende kahe organi ülesandeks on koguduse igapäevaelu juhtimine ja korraldamine.

Siia lehele koondub kõik teave, mis seostub meie koguduse valimistega.

Kõikide valimistega seonduvate küsimustega palun pöörduda
koguduse vaimuliku Mikk Leedjärve poole (mikk.leedjarv@eelk.ee või 56617247).

Täiskogu liikmed
on kõik meie
koguduse kirjas
olevad liikmed,
kes on ajavahemikus
1. jaanuar 2020 –
1. mai 2021
teinud liikmeannetuse
ja käinud armulaual.
 • 24. aprill - 9. mai

  Kandidaatide tutvustamine

 • 9.-16. mai

  Täiskogu koosolek

  nõukogu valimised

 • 30. mai

  UUE nõukogu ametisse õnnistamine ja koosolek

  juhatuse, revidendi ja sinodisaadikute valimine

Kes saavad valida?

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud. (Kirikuseadustiku § 203)

Seega on hääleõigus kõikidel koguduse liikmetel, kes on ajavahemikus 1. jaanuar 2020 kuni 21. märts 2021 saanud osa armulauast mõnes luterlikus kirikus ja teinud  meie kogudusele liikmeannetuse.

Kes saavad kandideerida?

Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt 18-aastase konfirmeeritud koguduseliikme, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud. (Kirikuseadustiku § 208)

Nii on oodatud koguduse juhtorganite töösse panustama kõik need, kellel on selleks soov, ning kes osutuvad valimiste hääletusel valituks.

Kes saavad kandidaate esitada?

Koguduse nõukogu liikmekandidaate võivad esitada nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10 koguduse täiskogu liiget üheskoos. (Kirikuseadustiku § 213)

Selliselt on võimalik väga laiapõhjaline kandidaatide esitamine. Kuid loomulikult selleks, et kandidaate oleks võimalik ka eelnevalt tutvustada, toimub meie koguduses kandidaatide esitamine 14. märtsi 2021.

Nõukogusse kandideerivad

EPP SCHIFF

Minu senised tööalased kogemused on olnud seotud  iluteenindusega. 09.2011 – 11.2020 töötasin OÜ Kalevi Veekeskuse spaas vanemkosmeetikuna.

Minu töökohustuste hulka kuulus lisaks iluprotseduuride läbiviimisele kolleegide juhendamine ja väljaõpe. Samuti klientide igakülgne nõustamine ja  heade kliendisuhete hoidmine. Laoseisu jälgimine, lao korrashoid ja vajaliku kauba tellimine.

Enne Kalev Spaasse tööle asumist tegelesin ettevõtlusega. 09.1999 – 11.2008 juhtisin Tallinna vanalinnas asuva ilusalongi tegevust.

Seoses Covid viirusest tingitud turismisektori madalseisuga sain minagi Kalev spaast koondamise ja hetkel ei tööta.

Et valikuvõimalusi tööturul laiendada alustan 01.05.2021 õpinguid Eesti Floristikakoolis. Pidev enesetäiendamine on mulle üsna omane. Noorena jäi kõrgharidus omandamata ja selle puudujäägi parandasin samuti suhteliselt hiljuti. 2012 – 2015 õppisin Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ärijuhtimist (kõrvalerialana teenindusjuhtimine).

Oma töid ja tegemisi teen alati kire ja täieliku pühendumusega, samuti olen arvestav ja usaldusväärne partner kaaslastele.

Inimesena olen empaatiline, kohusetundlik ja täpne. Olen abikaasa, ema ja vanaema. Armastan lugeda, iluaianduse ja tervisespordiga tegeleda.

Viimsi Püha Jaakobi koguduse liige olen alates aastast 2018.

ERKO VELTSON

Olen lõpetanud Eesti Mereakadeemia laevajuhi (tüürimees) eriala. Magistrikraad on veel omandamisel EBSis 🙂

Viimsi kogudusega olen seotud alates 2016.a, kui tulin leerikooli. Olen panustanud koguduse tegevusse erinevate asjadega, näiteks oreli monteerimisel, talvel lume lükkamine, ülekannete edastamine koroona ajal, koristamine jms.

Alates 2015. aastast olen olnud Vabatahtlik Merepäästja. Hobikorras olen ka Leppneemes rannakalur.

Henriette-Solweig Hiiemäe

 Olen Viimsi Püha Jaakobi koguduse liige ja läbinud leeri aastal 2019. Elanud Viimsis 20 aastat ja tänu sellele kohaliku eluga ilusti kursis. Hetkel õpin Tallinna Ülikoolis esimesel kursusel rekreatsioonikorraldust ning enim meeldib ürituste korraldamine. Olen eelnevatel aastatel olnud ka Viimsi Keskkooli Õpilasesinduse liige ja Viimsi Noortevolikogu president. Minu hetkest vabaaega sisustab väikese tütre kasvatamine ja sportimine. Eesmärk Viimsi Püha Jaakobi koguduse nõukogu liikmeks kandideerimisel on tuua kiriku ja koguduse ellu rohkem värskust ja populaarsust, et läbi selle aidata rohkematel inimestel jõuda Jumalani. 

Kristel Menning

Olen EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudusega seotud olnud juba aastaid. Nende aastate jooksul olen panustanud koguduse ellu vastavalt oma võimalustele. Erialalt olen jurist, kes täna soovib hoopis kinnisvara arenduses tegutsema hakata, sest minu südamesoov on luua inimestele harmoonilisi kodusid.

Soovin kandideerida uuesti nõukogu liikmeks, kuna olen algatuslik, tegus ja väga hea organiseerija ja oman juriidilisi teadmisi, seega tunnen, et oma ettevõtliku tegutsemisviisiga saaksin olla kasulik kiriku kogudusele ning samas saaksin sellega täita oma panuse meie kogukonna ees.

Kristel Taal

Olen Kristel 46 aastane ja elanud Viimsis tänaseks 20 aastat. Suurema osa oma elust olen tegutsenud koolitusvaldkonnas. Viimasel ajal, kus kogu maailma on tabanud suur kriis siis olen pidanud ka mina ümber orienteeruma ja asuma tegutsema valdkondades, kus tööjõudu napib. Ehk siis tegutsesin ühe aasta Viimsi Rannapere Pansionaadis. Selle töö kõrvalt asusin õppima Eesti Floristika kooli Florist-Disaineri erialale. Kooli lõpetasin edukalt eelmine aasta kevadel ning praktiseerinud olen ametit jooksvalt  nüüdseks ka juba aasta. Selle aasta Aprillis alustasin taas õpinguid, lisandub veel digimaailma eriala ja oskused. Suve lõpuks omandan oskused Sotsiaalmeedia spetsialistina. Minu jaoks on kriisi aeg  võimaldanud omandada uusi ameteid ja oskusi. Midagi, mis hingele ja vaimule pai teevad ning võimaldavad elatist teenida omal käel.

Viimsi Püha Jaakobi kirikuga olen seotud olnud 8 aastat. Alustades leerikoolist ja nüüdseks olnud juhatuses ja nõukogus 8 aastat. Need on olnud väga põnevad ajad. Olen selle aja jooksul osalenud erinevates projektides: kiriku iga aastased talgud, Püha Jaakobi Vahvli kohvik, osalenud Viimsi turvalisuse päeval esindanud kirikut ning osalenud läbirääkimistel vallaga erinevate projektide tarbeks. Suuremaks õnnestumiseks selle aja jooksul pean Oreli ehituse projekti. See kestis aastaid ning pani meie kõik oskused proovile. Saime kenasti hakkama ja orel sai valmis planeeritust varem.

Ees on uued valimised, kus soovin kandideerida. Tahan anda oma panuse uutesse põnevatesse väljakutsetesse, mis on seotud Viimsi Püha Jaakobi kirikuga. Projektidega, mis aitavad edendada meie kogukonda ja teevad meid paremateks inimesteks.

Lea Treufeldt

Viimsi Püha Jaakobi koguse liige olen nüüdseks 9 aastat. 2015 aastal on koguduse liikmed mind valinud nõukogu liikmeks.

Olen pühapäevane kirikus käija. Nende aastate jooksul olen  avanud ja sulgenud uksi meie kirikus korraldatud kontsertidele, näitustele ja muudele üritustele.

Meie kiriku oreli ehitamise projekti ajal toetasin organisti kontsertide korraldamisel ja esinejatele tänutäheks lillede kinkimisega.

Aastatel 2015 -2018 viisin läbi koguduse naistetööd, korraldades kuuüritust naistehommik.

Kirikukalendri kohaselt olen kirikusaali loonud meeleolu väikese kuuse ja kaskedega.

Minu huviks on inimene ja tema peresuhted. Olen välja õppinud Imago suhteterapeut ning sekkumise ”Räägime lastest” praktik ja koolitaja. Alates 2016 aastast olen seotud SA EELK Perekeskusega.

Igapäevast leiba teenin lasteaias. Olen abielus ja kolme lapse ema.

Kandideerin koguduse nõukogusse, et aidata meie koguduse õpetajat tema põhitegevuses.

Leino Sigijane

Olen ettevõtlus ja ärijuhtimise haridusega, ning tööalaselt tegutsenud elektri ja valgustus lahendustega.

Viimsi kogudusega olen tihedamalt seotud alates 2017 aastast, mil käisin leeris. Kuid kontakte on kogudusega olnud ka eelnevalt.

Maarika Lember

Keeruline ülesanne, see iseenda tutvustamine 🙂

Alustan asjadest, mis minu jaoks elus on kõige tähtsamad – pere ja kodu ja areng. Usun sellesse, et maailm ja inimesed minu ümber on head ja elu on põnev kogemuste kaudu arenemise teekond. Võin julgelt öelda, et esimesed 40 aastat minu elust tegin valikuid ja otsuseid programmide alusel, mis olid minusse sisestatud teiste poolt (vanemad, kool, sõbrad jne), alles viimased ca 9 aastat olen endalt hakanud küsima, kes ma ise tegelikult olen ja mis on minu jaoks oluline. Mind paelub inimene kogu oma lihtsuses ja keerukuses. Olen Tartu Ülikoolis õppinud psühholoogiat ja töötanud personalitöö valdkonnas. Täna toimetan treeneri ja coachina nõustades ja toetades nii üksikisikuid kui meeskondi ennekõike suhtlemisega seotud teemadel (koostöö, enesejuhtimise oskused, inimeste juhtimine, emotsionaalse intelligentsuse arendamine jne). Ilmselt ei tüdine ma kunagi uute teadmiste ammutamisest ja teiste arengule inspireerimisest. 🙂

Samaaegselt on kaalukausi teisel poolel pidevalt olnud minu pere – meil on mehega kokku 6 last ja kaks lapselast. Lisaks veel 2 koera ning suvel trobikond kanu. Maja on täis pidevat sagimist ja suuremaid ning väiksemaid rõõme ja muresid. Armastan aiatööd, ise oma perele süüa kasvatada ja valmistada. Raske on hakkama saada ilma jooga, raamatute, meditatsiooni ja saunata. Akude laadimiseks pean piisavalt saama olla metsas ja mere äärel, naudin Aksi saare lõputut ilu.

Kirikuga olen olnud seotud 16. eluaastast, kui taas sai võimalikuks kirikus käimine. Selles osas vanemad mulle eeskuju ei näidanud, pigem miski tõmbas sinna. Usun siiralt suurema jõu olemasolusse ning inimeste ja maailma ühtsusesse. Minu jaoks on erinevad konfessioonid võrdselt olulised – nagu ühe pere erinevad lapsed. Kristlik kogudus on üks võimalus maailma teenida. Leian, et mul on elus väga hästi läinud ning ehk on tulnud aeg vastavalt võimetele ja võimalustele maailmale tagasi anda – seetõttu soovin kandideerida ka Viimsi Püha Jaakobi koguduse nõukogusse.

Marek Mere

Sündisin Valgas ja õppisin ka sealses keskkoolis. Hiljem H.Elleri Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias.

Olen töötanud orkestrandina Teatris Vanemuine ja Rahvusooperis Estonia. Momendil  töötan õpetajana VHK- ja Viimsi Muusikakoolis ning oma firmas, mis tegeleb muusikainstrumentidega. Viimsisse kolisin 2003 aastal. Peale Viimsi kiriku valmimist olen käinud teenistustel, aga otseselt pole kogudusega seotud olnud. Leerikoolis käisin 2019 aastal.

Peres kasvab kaks kooliealist last.

Merle Mänd

Olen sündinud ja kasvanud Võrumaal, kuid peale Tallinna Pedagoogikaülikooli lõpetamist 2000. a. sai minust viimsilane. Õpetajana olen töötanud neljas põhikoolis kokku u 15 aastat ning hetkel õpetan väikeklasse Merivälja Koolis.

Kristlaseks sain nn ärkamisajal, 1991. aastal  kui mind ristiti ja leeritati EELK Hargla kirikus. kuid kuna tulin peagi Tallinnasse õppima, siis korralikku koguduse liiget minust ei saanud. Kristlus ärkas minus taas alles siis kui asusin 2014. aaastal õppima EELK Usuteaduse Instituuti kristliku kultuuriloo magistriõppesse, mille ka lõpetasin.  Viimsi Püha Jaakobi koguduse liikmeks astusin aastal 2017.

Mulle meeldib väga laulda ning hetkel olen ka UI segakoori liige, kuigi kooriproovid lõppesid meil piirangute tõttu juba mais. Vaba aja ja peaaegu kogu suve veedan põhiliselt oma aias tegutsedes.  Suurt huvi  tunnen Iisraeli ja Jeruusalemma ajaloo vastu ning kuulan meelsasti Pereraadiost saateid “Iisrael ja meie” ning “Läbi Iisraeli”.  Kahjuks sain UI-s  heebrea keelt väga vähe õppida, aga selle lummusest pole ma õnneks veel vabanenud.

Tunne Kelam

Oleme oma perega 19 aastat seotud Viimsi Jaakobi kogudusega ning uue kirikuhoone ehitamise toetamisega.

Pärast 15 aastat Euroopa Parlamendis on mul veidi enam aega, et lülituda koguduse nõukogu tegevusse.

Meie perel on kujunenud hea rutiin osaleda iga pühapäev jumalateenistuses, lisaks Viimsile ka mujal kirikuis kui oleme reisil välismaal või muudes Eesti paikades.  See on suurendanud vastutustunnet koguduse tegevuse ees ja ergutanud vaimset kasvamist.

Urve Palo

Minu hariduseks on rahvusvaheline ärijuhtimine. Olen aastaid töötanud erinevates ettevõtetes, ning aastatel 2007-2019 osalenud aktiiveslt poliitikas nii kohaliku omavalitsue, kui riigi tasandil. Alates 2019 olen tegutsemas taas erasektoris.
Viimsi Püha Jaakobi kiriku kogudusega olen seotud alates 2009 aastast. Eelnevalt olnud Põlva Maarja koguduse ja Räpina Kiriku kogudusse liige. Kogutuste vahetamised on olnud seotud elukoha muutustega.