2021. aasta alguses toimuvad korralised koguduste juhtorganite valimised kogu Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Nii ka Viimsi Püha Jaakobi koguduses. Valimisperioodiks on 4 aastat, nii et nendel valimistel saab meie kogudus suuna ja eestvedajad aastani 2025.

Kogudus on juriidilises vaates organisatsioonina vägagi sarnane mittetulundusühinguga, ehk siis liikmeskond valib enda hulgast nõukogu ja nõukogu omakorda juhatuse. Ning nende kahe organi ülesandeks on koguduse igapäevaelu juhtimine ja korraldamine.

Siia lehele koondub kõik teave, mis seostub meie koguduse valimistega.

Kõikide valimistega seonduvate küsimustega palun pöörduda
koguduse vaimuliku Mikk Leedjärve poole (mikk.leedjarv@eelk.ee või 56617247).

Täiskogu liikmed
on kõik meie
koguduse kirjas
olevad liikmed,
kes on ajavahemikus
1. jaanuar 2020 –
1. mai 2021
teinud liikmeannetuse
ja käinud armulaual.
 • 24. aprill - 9. mai

  Kandidaatide tutvustamine

 • 9.-16. mai

  Täiskogu koosolek

  nõukogu valimised

 • 30. mai

  UUE nõukogu ametisse õnnistamine ja koosolek

  juhatuse, revidendi ja sinodisaadikute valimine

Kes saavad valida?

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud. (Kirikuseadustiku § 203)

Seega on hääleõigus kõikidel koguduse liikmetel, kes on ajavahemikus 1. jaanuar 2020 kuni 21. märts 2021 saanud osa armulauast mõnes luterlikus kirikus ja teinud  meie kogudusele liikmeannetuse.

Kes saavad kandideerida?

Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt 18-aastase konfirmeeritud koguduseliikme, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud. (Kirikuseadustiku § 208)

Nii on oodatud koguduse juhtorganite töösse panustama kõik need, kellel on selleks soov, ning kes osutuvad valimiste hääletusel valituks.

Kes saavad kandidaate esitada?

Koguduse nõukogu liikmekandidaate võivad esitada nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10 koguduse täiskogu liiget üheskoos. (Kirikuseadustiku § 213)

Selliselt on võimalik väga laiapõhjaline kandidaatide esitamine. Kuid loomulikult selleks, et kandidaate oleks võimalik ka eelnevalt tutvustada, toimub meie koguduses kandidaatide esitamine 14. märtsi 2021.

Siia tulevad kõikide nõukoguliikme kandidaatide tutvustused 24. aprillist 2021.