2021. aasta alguses saavad toimuma korralised koguduste juhtorganite valimised kogu Eesti Evangeelses luterlikus kirikus. Nii ka Viimsi Püha Jaakobi koguduses. Valimisperioodiks on 4 aastat, nii et nendel valimistel saab meie kogudus suuna ja eestvedajad aastani 2025.

Kogudus on juriidilises vaates organisatsioonina vägagi sarnane mittetulundusühinguga, ehk siis liikmeskond valib enda hulgast nõukogu ja nõukogu omakorda juhatuse. Ning nende kahe organi ülesandeks jääbki siis koguduse igapäevaelu korraldamine.

Siia lehele saab koonduma kõik teave, mis seondub lähenevate valimistega.

Kõikide valimistega seonduvate küsimustega palun pöörduda koguduse vaimuliku Mikk Leedjärve poole (mikk.leedjarv@eelk.ee või 56617247).

Kes saavad valida?

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud. (Kirikuseadustiku § 203)
Seega on hääleõigus kõikidel koguduse liikmetel, kes on aastal 2020 või 2021 saanud osa armulauast mõnes luterlikus kirikus ja teinud nendel aastatel meie kogudusele liikmeannetuse.

Kes saavad kandideerida?

Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt 18-aastase konfirmeeritud koguduseliikme, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud. (Kirikuseadustiku § 208)
Nii on oodatud koguduse juhtorganite töösse panustama kõik need, kellel selleks on soov, ning kes osutuvad valimiste hääletusel valituks.

Kes saavad kandidaate esitada?

Koguduse nõukogu liikmekandidaate võivad esitada nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10 koguduse täiskogu liiget üheskoos. (Kirikuseadustiku § 213)
Selliselt on võimalik väga laiapõhjaline kandidaatide esitamine. Kuid loomulikult selleks, et kandidaate oleks võimalik ka eelnevalt tutvustada, toimub meie koguduses kandidaatide esitamine 1. detsembrini 2020.

Tulenevalt jätkuvast viiruse leviku olukorrast lükkame valimised edasi nii kaugele, kui võimalik, ehk aprillikuusse 2021.

    Siia tulevad kõikide nõukoguliikme kandidaatide tutvustused peale 1. aprilli 2021.