Uue uudsus

Uue uudsus

Kui kaua kestab uue uudsus? Kas aasta puhul mõned esimesed päevad ja asjade puhul, kui esimesed kriimud või plekid peale tekivad? Kas lume puhul niikaua, kui see sulab või ära tüütab?

Nii võiks ehk küsida ikka ja jälle. Ja vahel täitsa tasubki sellele mõelda, sest iga aastat me ju alustame ikka suurte ootuste ja lootustega, kohati isegi eufooriliselt, kuid sageli peame aasta lõpus nentima, et aasta läks nii nagu ikka.

Tegelikkuses ei tea me ju keegi, mida alanud aasta toob. Loomulikult loodame, et selles on palju ilu ja rõõ- mu, kuid ikka ja jälle kipub seda varjutama see pool, mida võiks kurjuseks nimetada. Alati polegi see päris kurjus, sest paljude tegude taga on ju ikka ideed, mis näivad ilu- sad ja head, kuid tulemuseks on ikkagi sõnad ja teod, mis teevad teistele haiget.

Ja mida me siis selleks teha saame, et uue uudsus kes- taks?
Kindlasti on vale vastus see, et eelnev tuleb seljata- ha jätta ja uus hankida. Uue uudsus kestab üksnes ja vaid siis, kui oskame seda hinnata, oskame näha ja mõista uue olemust.

Äsja alanud aasta headus sai paljude jaoks otsa juba selle esimestel päevadel, kui tuli nõudis meie maal mit- meid ohvreid. Headus sai röövitud, kuid toimusid esime- sed kuritööd jne.

Võiks ju öelda, et kuigi aasta on uus, on elu ikka endine. Sellepärast võtame kõike sarnast pelga statistikana, ja kui see meid otseselt ei puuduta, siis statistikaks see ka jääb.

Kuid mida teha selleks, et ka elu uuel aastal oleks pa- rem, mitte endine?
Iga inimese võimuses on muuta aasta paremaks, anda oma panus, et see oleks tõeliselt hea ka siis, kui käes on aasta viimased päevad. Iga inimene saab muuta maailma paremaks, hoolides rohkem nendest, kes on tema lähedal, olgu too siis naaber, tuttav nägu poest, rääkimata siis sõp- radest ja sugulastest. Mida rohkem me teistest inimestest hoolime, mida enam aitame ja toetame nõrgemat, seda rik- kamaks kõik saame.

Samas selle aasta uudsusest annavad häälekalt teada kõiksugu värvi loosungite ja nägudega plakatid ja reklaa- mid. Selleski kontekstis tuleb kindlasti vaadata, mis on olnud hea ja mis vajaks parandamist, kas anda hääl kel- lelegi, kes on olnud tubli, või leida keegi uute ideede ja sihtidega! Valiku teeb igaüks vastavalt oma sümpaatiatele, ideede meeldivusele ja vabale tahtele. On ju igal inimesel õigus tahta, mida ta tahab! Kas see on ka kõige õigem ja kasulikum suures pildis, see on iseküsimus.
Ühe aasta uudsus võikski ehk peituda selles, et otsu- seid langetades ei tee me seda mitte oma tahtmisest läh- tuvalt, vaid arvestaksime laiema ringiga, koduküla, kodu- valla, kodumaa ja maailmaga.

Liiga palju on meie päevades ka sellist, mida soovime teiste eest varjata, sest poliitiline korrektsus ei luba asju nii näidata nagu nad tegelikult on. Nii saabki väikesest õigus- tusest väike vale jne. Kui suudaksime inimestena olla vaid need, kes me tegelikult oleme, kestaks uudsus alati, sest kõik, kes on meie ümber, suudaksid meid üllatada heaga ikka ja jälle ja kogu aeg.
Neid mõttekillukesi kokku koguda püüdes võiks ehk tõesti öelda, et uue uudsus kestab just täpselt niikaua, kui meie sellel kesta lubame!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik