Milleks meile kirik ja kogudus?

Head koguduse liikmed!

Koguduse juhatusel on saanud selgeks plaan, mil moel me saame üheskoos otsida vastust küsimusele, mis juba augustikuus sai püstitatud.

Saame koguneda 30. septembril jumalateenistuse järgselt, et üheskoos vastust küsimusele leida. Esmalt annab vaimulik Mikk ülevaate sellest, mis on koguduse mõiste sisu Piibli õpetuse kohaselt, ning seejärel saame jaguneda rühmadesse ning juhatuseliikmete eestvedamisel kujundada nägemust ideaalsest kogudusest.

Loomulikult saame seejärel kõik mõttekillud ja nägemused kokku koguda, ja üheskoos võime asuda neid seejärel ka ellu viima, et meie kogudus võiks tõesti meie igaühe jaoks olla ideaalne kogudus, see pühade osadus, kus meie hing võib ennast hästi tunda.

Ole hea, anna ka oma osalemisest teada, täites see allolev vorm!

Mõttetalgul osalemine

Rõõmsa kohtumiseni 30. septembril!