Headuse ja armastuse tulemise ootus

Headuse ja armastuse tulemise ootus

Miks on küll nii, et me inimestena oskame sageli head hinnata alles siis, kui mingil põhjusel on see meist eemale läinud, või miks küll oleme me alati tagantjärgi targad, aga kohe, kui vaja, ei suuda seda?

Võib vast öelda, et see on elu paratamatus, meie inimlik loomus ja olemus, mis meid vägagi sageli seob mineviku külge või juhib meie mõtted tulevikku nii, et selles hetkes, kus me praegu oleme, ei oska me tegelikult kohal olla. Ja nii leiamegi me alati põhjuse kritiseerida ja kohati lausa viriseda, sest minevikus on ju ikka kõike paremini tehtud ja tulevikus tehakse kõige veelgi paremini. Aga miks siis mitte praegu?

Advendiaeg on jõulu ootuse aeg, mil võime pöörata enda mõtted ja vaate nende sündmuste poole, mis, tõsi küll, on toimunud aastatuhandete eest, kuid on aktuaalsed igas päevas, mida me elame, ja on seda igavesti – hetkeni, kui saabubki taevariik.

Sest see, mil moel Jumal inimeseks kehastus oma Po- jas Jeesuses, on midagi ainulaadset, kordumatut ja erilist. See väikene Jeesuslaps, kelle tulemist meiegi ootame, oli inimene, kes samas oli ka Jumal. Ehk armastuse täiuslik kehastus siin maisuses.

Niimoodi jõule oodates me justkui ootame millegi müstilise saabumist ja ei oska väärtustada ka seda head ja armastusväärset, mida oma päevades tegelikult nii-nii palju kogeda võime. Me ootame nende saabumist, märka- mata, et nad on juba ammu meiega! Aga meil on tavaliselt ju ikka kiire, nii et pole mahti selliseid vaikseid asju, mis nii loomulikena tunduvad, tähelegi panna.

Kuid peaksime seda siiski tegema, sest tõeline headus ja armastus võivad meile osaks saada üksnes siis, kui neid oskame näha. Siis, kui me ise oleme head ja oskame ar- mastada. Üks vägagi oluline Piibli tõde on peidus lauses: tee teistele, mida soovid, et sulle tehtaks! Selle järgi kind- lasti me enamuses püüame elada, sest see on ju nii loomu- lik arusaam. Kuid siiski selle terviklik ellurakendamine ei ole üldse mitte lihtne.

Hea olemine ja armastuse jagamine nõuab inimeselt väga palju. Selleks, et olla hea ja armastada, tuleb jätta kõrvale enda tahtmised ja keskenduda sellele, mis on ena- matele hea, mille läbi teised end hästi võiksid tunda. Ja see on üks keerukas ülesanne, sest oleme me ju ikka harjunud enda tahtmisi esikohale seadma.

Jumal sai Jeesuses inimeseks, et näidata neile, kes on suutelised nägema, et tegelikult on võimalik ka inimese- na elada nii, et hea olemine ja tingimusteta armastamine on võimalik. See on ideaalne eeskuju meile, mille poole tuleb püüelda, kui soovime kogeda enam head ja tunda armastust. Selle eesmärgi poole saame me püüelda üksnes uskudes ja usaldades Jumalat.

Nii ei peagi me tegelikult ootama, sest headus ja ar- mastus on alati meiega, kui me vaid oskame neid vastu võtta, ise hea olles ja armastades, uskudes ja usaldades Loojat, kes on meile elu andnud.

Olgu nii taevalik headus ja armastuse soojus ikka meid saatmas igas päevas ja hetkes, kogu selle advendiaja, pü- hadeaja ja edaspidigi!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik