Leerikool

Mis on leer?

Sõna „leer“ tuleneb saksa keelest (die Lehre) ja tähendab õpetust. Kirikus on peetud juba esimestest kristlikest sajanditest alates oluliseks, et inimene, kes liitub kirikuga, on teadlik ristiusu õpetuse alustest, sest usk ei ole pime ja kriitikavaba allumine autoriteedile, vaid inimene peab teadma, mida ta usub. Leerikooli eesmärk on anda kõigile, kes soovivad saada kiriku liikmeteks, teadmisi uskumisest ja ristiusust.

Meie kirikus on leeriõpetuse aluseks Piibel ja luterliku kiriku rajaja Martin Lutheri „Väike Katekismus“, mis annab ülevaate ristiusu kõige tähtsamatest õpetustest (Uskumisest, sakramentidest, palvest jne). Leerikursus lõppeb leeriõppijate usu kinnitamisega ehk konfirmatsiooniga, mille eeltingimuseks on leerikursuse läbimine ja ristimine. Leerikoolis võivad aga osaleda needki, kes ei ole veel ristitud, sellisel juhul ristitakse nad leerikooli ajal.

Kui vanalt võib tulla leeri?

Meie kirikus on leeritatavate vanuse alampiiriks 15 eluaastat. Ülempiiri ei ole – tulla võivad ka keskealised ja kõrges eas inimesed, kes soovivad saada koguduse liikmeks. Kirikuga liituda ei ole kunagi hilja!

Leerikursuse maksumuseks on 50.- EUR, mis sisaldab õppematerjale.

Registreerumine leerikooli alloleva vormi kaudu, koguduse kantseleis või e-posti teel viimsi@eelk.ee

22. september – 27. november 2022

Tunnid toimuvad neljapäeva õhtul 18.30-20.00 ja vähemalt ühel pühapäevadel peale jumalateenistust 12.30-14.00. Täpsema ajakava saab esimeses leeritunnis.

Ristimine neile, kes on ristimata toimub pühapäeval 23. oktoobril.

Leeripüha on 27. novembril 2021

Regitreerin sügise leerikooli:

Leerikooli registreerimine - sügis 2022
Sending